Tuesday, 8 May 2012

Semaikan Kecintaan Terhadap Lagu Puisi


Selama ini kita hanya membaca dan mendeklamasikan puisi mengikut stail tersendiri namun pernahkah kita cuba untuk  melagukan puisi tersebut seperti yang dilakukan oleh Suhaimi Meor Hasan, Kopratasa, Zubir Ali, M. Nasir, Ramli Sharif, Abet G Ade, Ewan Fall, Julfekar, Awang Karim Kadir dan beberapa lagi yang lain?
    
Sebelum itu, kita harus menyedari kalau puisi pada masa kini masih kurang diminati oleh masyarakat.

Masyarakat dilihat lebih suka mendengar lagu berbanding puisi kerana lagu menghiburkan manakala puisi pula dianggap membosankan.

Sedangkan dalam puisi yang dihasilkan itu mempunyai tujuan murni kepada masyarakat dan terdapat pelbagai unsur di dalamnya seperti unsur keagamaan, nasihat, sindiran, pendidikan.

Sehubungan dengan itu, Bengkel Puisi dan Lagu yang dianjurkan oleh pelajar Program Penulisan (Seni Kreatif) anjuran Kelab Sastera Mahasiswa (KARMA) bersama Sekolah Pengajian Seni bersama Jabatan Hal Ehwal Pelajar pada 28 April 2012 adalah merupakan program yang dapat mendedahkan seni lagu berpuisi yang dibimbing oleh saudara Awang Karim Kadir.

Pengalaman luas beliau dalam penghasilan lagu puisi dikongsikan bersama para peserta yang terdiri daripada mahasiswa dengan mengupas beberapa persoalan penting tentang lagu dan puisi agar kesenian ini dapat diperhalusi lagi.

Program yang berlangsung di Theaterette Ahmad Nisfu, SPS ini, bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang berilmu, berbakat, berketerampilan dan boleh menulis puisi seiring dengan perkembangan kemodenan negara.

Peserta yang terlibat bukan sahaja diberi bimbingan dalam mencipta puisi malah diajar bagaimana kaedah untuk melagukan puisi tersebut.  

Selain itu, pelaksanaan program ini dapat memupuk minat pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang penulisan terutamanya puisi sesuai dengan temanya Ada Jiwa Ada Cinta.

Selain itu, melalui program ini, para pelajar khususnya mahasiswa dapat memanfaatkan masa yang ada untuk mengenali dengan lebih dekat lagi kesenian berpuisi dari segi penulisan ataupun deklamasi puisi yang dilagukan.

Program ini juga merupakan platform untuk memberi pendedahan tentang kepentingan serta peluang-peluang seni puisi dan lagu yang menjadi asas dalam bidang penulisan yang lain.

Hal ini demikian kerana minat menulis puisi atau seumpanya sebenarnya dapat dijadikan kerjaya satu hari kelak.

Justeru, kecintaan terhadap kesenian yang merupakan aset penting negara haruslah disematkan di dalam jiwa setiap individu agar terus terpelihara dan dapat dihayati oleh masyarakat.

Sokongan daripada semua pihak juga amat diperlukan bukan sahaja dari segi kewangan tetapi juuga memudahkan dalam menjalankan aktiviti pengurusan sesuatu program bagi menyemarakkan lagi kesenian tanah air. 
No comments:

Post a Comment