Thursday, 5 April 2012

Nilai dan Fungsi Cerita Jenaka Masyarakat Dusun Kimaragang
Apakah itu Cerita Jenaka? Menurut James Danandjaja (1984: 117), cerita jenaka adalah kelompok cerita dongeng yang dapat menimbulkan rasa menggelikan hati, sehingga menimbulkan ketawa bagi yang mendengarnya mahupun yang menceritakannya. Pelbagai unsur humor terkandung dalam cerita jenaka samada melalui sifat watak cerita, dialog yang digunakan, dan banyak lagi unsur lain yang mempengaruhi.

Dusun Kimaragang merupakan salah satu suku kaum yang terdapat di negeri Sabah. Seperti masyarakat lain, masyarakat ini juga menyimpan pelbagai warisan tradisional sastera rakyat seperti cerita jenaka. Menurut Harun Mat Piah (2003: 3), sastera rakyat ialah hasil sastera milik sesuatu kumpulan masyarakat yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain secara lisan. Oleh sebab sifatnya yang lisan ini, sastera rakyat juga dikenali sebagai ‘sastera lisan’.

Demikianlah cerita jenaka yang merupakan sastera rakyat, disampaikan secara lisan dan wujud dalam masyarakat ini sejak dahulu lagi iaitu sebelum mengenal huruf. Tidak diketahui siapakah penciptanya dan sudah dianggap menjadi milik bersama anggota masyarakatnya.

Terdapat juga cerita jenaka yang mempunyai persamaan dengan cerita rakyat bangsa lain seperti cerita Abu Nawas. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahawa sastera rakyat itu bersifat sejagat. Walaubagaimanapun, masyarakat Dusun Kimaragang tetap mengekalkan ciri budaya dan latar masyarakatnya dalam cerita jenaka tersebut.

Menerusi analisis daripada aspek motif yang dilakukan dalam kajian ilmiah; ‘Kajian Motif Dalam Cerita Jenaka Masyarakat Dusun Kimaragang, Kota Marudu, Sabah,’ penulis mendapati bahawa cerita jenaka Dusun Kimaragang memainkan peranan yang penting serta fungsi yang besar kepada masyarakatnya. Cerita jenaka bukan sahaja memberikan unsur-unsur pengajaran malahan mengandungi nilai-nilai moral secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai contoh, motif lucah yang terdapat dalam kebanyakan cerita jenaka suku kaum ini adalah untuk dijadikan pengajaran dan bukannya untuk dicontohi oleh masyarakatnya. Perbuatan seperti merogol, menipu, dan memperbodohkan orang bukanlah satu sikap yang baik dan wajar dijauhi. Malahan pemaparan sikap-sikap negatif melalui watak cerita ini merupakan sindiran secara halus kepada golongan tertentu agar mereka sedar serta mengambil iktibar.

Berdasarkan koleksi cerita jenaka yang telah dikumpul juga, pengetahuan penulis tentang ruang lingkup budaya suku kaum ini semakin bertambah. Tidak dapat dinafikan, bahawa budaya sesuatu bangsa itu dapat dilihat melalui sastera rakyat mahupun hasil prosa yang mereka miliki.

Budaya masyarakat Dusun Kimaragang digambarkan melalui cerita jenakanya seperti hormat menghormati, tolong menolong dan lain-lain. Selain itu, sifat keterbukaan masyarakatnya menjadi asas pemikiran untuk menjadi satu bangsa yang maju dan mampu berdaya saing dengan bangsa lain.

Walaupun cerita jenaka suku kaum ini ada yang berunsur lucah, tetapi mereka sentiasa memandangnya daripada perspektif yang positif. Ini kerana cerita ini secara tidak langsung menyentuh tentang masalah sosial masyarakat pada masa kini khususnya golongan muda. Justeru, cerita jenaka ini masih relevan dengan situasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat kini.

Namun begitu, akibat daripada peredaran masa, cerita jenaka yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Kimaragang semakin kurang dituturkan oleh masyarakat pemiliknya. Penulis melihat keadaan ini sebagai satu perkara yang amat serius dan membimbangkan. Minat di kalangan orang muda terutamanya kanak-kanak untuk mendengar cerita dituturkan sudah berkurangan.

Mereka tidak lagi ambil kisah terhadap sastera warisan yang mereka miliki ini. Kesedaran untuk memelihara sastera rakyat mereka dalam kalangan masyarakatnya amat tipis. Hanya segelintir sahaja yang masih mengamalkan penuturan cerita jenaka dalam kehidupan seharian. Itupun hanya golongan yang sudah berumur.

Cerita jenaka Dusun Kimaragang sememangnya unik dan mempunyai cirinya yang tersendiri dalam menghiburkan pendengar. Unsur kejenakaan disampaikan dalam pelbagai cara oleh si penutur. Sebagai contoh, kehebatan alunan suara si penutur cerita semasa bercerita menambahkan lagi unsur humor di dalam sesuatu cerita tersebut. Dalam cerita jenaka suku kaum ini, terdapatnya perkataan atau ayat yang perlu dilafazkan oleh penutur cerita melalui improvisasinya yang tersendiri agar rasa lucu tersebut lebih menyerlah.

Pada masa dulu, teknologi seperti televisyen, telefon bimbit dan sebagainya tidak ada. Namun pada masa sekarang, walaupun adanya teknologi, cerita jenaka ini masih berperanan sebagai medium hiburan, merapatkan perhubungan, mengukuhkan tali persaudaraan dan mewujudkan perasaan saling sayang-menyayangi.

Tidak mungkin seseorang itu marah sekiranya jiwanya penuh dengan kejenakaan apabila mendengar cerita-cerita jenaka. Sebenarnya, cerita jenaka amat penting sebagai satu medium untuk merapatkan hubungan sesama kelompok. Unsur-unsur jenaka yang terkandung dalam ceritanya dapat mewujudkan rasa kekitaan, mengelakkan rasa dendam dan benci kerana dalam hidup ini selagi ada rasa kasih dan sayang, selagi itulah kita akan hidup dalam keadaan aman, damai dan tenteram.

Inilah peranan cerita jenaka iaitu mengakrabkan hubungan dan mewujudkan suasana harmoni tanpa rasa benci dan marah. Justeru, kita tidak sepatutnya membiarkan sastera warisan kita ini hilang begitu sahaja. Segala bentuk pemeliharaan terhadap sastera warisan ini haruslah dijalankan dan disokong oleh semua pihak.

-Utusan Borneo, 1 April 2012-

No comments:

Post a Comment